Nyheder

Info 19.05.2019:

Ny hjemmeside er oprettet og indtil videre kan tilgås ved http://dalby-rode.vandværk.dk

 

Info 16.03.2019:

 

HUSK generalforsamling onsdag 20. marts 2019 kl.19.30 i Dalby Forsamlingshus kl. 19.30.

Info 05.02.2019:

Vandværket har lukket for vandet på Bækgården for udskiftning af en hovedstophane.

Forventes afsluttes ca. 2 timer.

mvh Vanværk

05.12.2018:

Vandværket vil udskifte alle jeres målere i 2019 til elektroniske målere.

Vi har indgået aftale med Faxe Forsyning /Faxe Vandforsyning om at foretage udskiftningen samt den efterfølgende drift af disse.

Der vil blive udsendt en information om hvornår de vil komme og hvis det ikke passer jer skal I venligst kontakte dem for en ændring.

Vi ønsker hermed at opnå flere fordele i driften ved at det giver en bedre information om evt. uregelmæssigheder som at I har brugt for meget vand, som kunne være en lækage. Hvis dette ser mistænkeligt ud vil I bliver kontaktet for at stoppe en evt. lækage før den medfører et urimeligt forbrug.

Vi vil foretage 4 aflæsninger om året, som vil blive brugt til kvartalsafregningen og ovennævnte fordele.

Udskiftningen vil ikke medføre nogen ekstra omkostninger for forbrugerne ud over jeres normale afregning.

Vandværket vil dog ikke dække omkostningen hvis jeres afspærringshane EFTER MÅLEREN i såvel i målerbrønden eller indendørs. Det kan aftales med Faxe Forsyning at udskifte denne samtidig med målerskiftet eller I kan bruge egen VVS Installatør.

mvh Dalby-Rode Vandværk.

 

Seneste revision 05.09.2018:

 

Hundeejere se her!!!

Vandværket tillader at vores grund på Bækgårdsvej (med en boring) kan benyttes til lege/lufteområde for jeres hunde. (Lågen vil være ulåst).

Vigtigt: Denne tilladelse bortfalder straks hvis der efterlades høm høm på grunden.

 

 

29.08.2018:

 

Vi søger forbrugere/adresser på vores ledningsnet til at få udtaget vandprøver. Vandprøverne skal tages således at de er repræsentative for vores ledningsnet. DVS. vi søger adresser som er jævnt fordelt på vores forsyningsområde. 

Vandprøverne tages i dagtimerne, men passer den oplyste dato og tid ikke i jeres program finder vi en anden tid til senere. Man kan også når som helst melde sig fra.

Der tages 4 ledningsnetskontroller om året, men det kan aftales at der kun tages 1 gang hos den enkelte forbruger.

Resultaterne vil blive offentgjort og sendt til prøveudtagningsstedet hvis det ønskes på email.

Har I lyst til at hjælpe vandværket med dette hører vi gerne fra jer på email: formand@dalby-rodevandvaerk.dk eller tlf. 22303572.

Venlig hilsen

Formand Bjarne Dickow

 

Seneste revision 20.08.2018:

Efter vor nedbrud hvor ledningsnettet var blevet tømt og efterfølgende opstartet igen er der løsrevet diverse partikler (kalk, okker..) fra rørene som sætter sig i vandhanernes filtre (pellatorer).

Hvis man oplever lavere tryk end tidligere er det sansynligvis disse pellatorer som er stoppet og som derfor skal afmonteres og renses.

Fra vandværket pumpes ud med samme tryk som tidligere.

12.08.2018:

Vandværket er nede. Vi arbejder på højtryk for at få det op igen om Ca. 1 time. 

 

Årets Sante Hans er passeret og vi har stadig højsommer med tørke.

Vandværket kan stadig levere de ønskede mængder trods den ekstra vanding/forbrug, som giver ca. 25-50% højere forbrug end i en normal periode.

I skal blot huske at regningen for det ekstra forbrug vil vise sig efter næste årsskift med afregning til dels vandværket med 11,7 kr og afledningen til Faxe Forsyning med 43,48 kr ialt ca. 55 kr/m3 incl. moms.

Men ellers fortsat god sommer fra vandværket!

 

12.06.2018:

Vi er nu i normal drift igen så vi kan klare det ønskede vandforbrug.

Venlig hilsen Dalby-Rode Vandværk.

Vi har et teknisk problem på vandværket således at vi ikke følge med forbruget.

Vi må derfor opfordre til at spare lidt på vandet indtil vi har løst problemet, som forventes at være OK igen i løbet af næste uge.

Hvis vandværket løber tør vil I slet ikke få vand.

VIGTIGT: På mandag 7. maj 2018 kl. 14 foretager vi et planlagt afbrydelse af forsyningen fra vandværket.

Samtidig åbner vi vores nødforsyning til Rønnede Vandværk, som vi håber kan give en rimelig forsyning indtil vi kan opstarte igen.

Årsagen til vor afbrydelse skyldes at vi skal have tilkoblet solcellerne på vandværket. Afbrydelsen forventes at vare 1-2 timer.

Vi håber ikke det giver større ulemper for vore forbrugere.

Venlig hilsen

Dalby-Rode Vandværk.

 

11.03.2018:

Spildet er igen normalt! Måske har nogen fundet en lækage?

 

10.03.2018:

Der kan forventes mindre uregelmæssigheder i forsyningen i dag under vore undersøgelser for at finde lækagen i form af mindre tryk og kortere afbrydelser (5-10 min).

09.03.2018:

Måske vandbrud??

Vi har i de seneste dage udpumpet ca. 4 m3 for meget vand i timen og beder derfor vore forbrugere være ekstra opmærksomme om hvor der kan være en lækage og kontakte vandværket på 20154748 Palle eller 22303572 Bjarne.

09.01.2018:

Bestyrelsen ønsker godt nytår til vore andelshavere!

HUSK at aflæse og indberette aflæsning af vandforbruget til Faxe Forsyning. Forbrugere der ikke indberetter vil få et besøg af vandværket for aflæsning. Denne ydelse vil blive opkrævet jf. takstblad til 350 kr + moms = 437,50 kr. Fristen for indberetning til Faxe Forsyning er overskredet, men der gives frit lejde til de som sender aflæsningen til vandværket.

I 2018 vil Faxe Forsyning fortsætte kloakeringen af Dalby fra Dalbyvej og op ad Sneholmgårdsvej og Karisevej.

Vi håber ikke det vil give større gener for vor forbrugere, men der er altid risiko for utilsigtede problemer med afbrydelser af vandforsyningen når sådanne større projekter gennemføres. Vandværket vil dog følge projektet tæt og være med til at undgå de værste gener.

Vedr. hjemmesiden ser den lidt anderledes ud efter en opdatering af hjemmesideprogrammet til en nyere version, som vil give nye muligheder, men som skal tilpasses i den kommende tid.

26.10.2017:

Som I har kunnet læse i pressen har man  fundet et nyt pesticid som har betydet lukninger af boringer for nogle vandværker i Danmark da vi har en politisk fastsat grænseværdi. Pesticidet Chloridazon , Chloridazon, desphenyl-, Chloridazon, methyl-desphenyl- er et produkt som stammer fra sprøjtning af rodprodukter (som sukkerroder rødbeder o.l.) i landbruget indtil 1997.

Pesticidet er imidlertid meget lidt giftigt vurderer Miljøstyrelsen, som vurderer at en hygiejnisk grænseværdi for voksne er ca. 300 mikrogram/l pr. dag for en voksen person og vi har en grænseværdi der er 0,1 mikrogram/liter hvilket er 3000 gange lavere. En voksen skal derfor drikke ca. 3000 liter vand på en dag for at nå denne hygiejnegrænse.

Vandværket har alligevel fået taget denne analyse af vort drikkevand til forbrugerne og resultatet kan du læse under punktet vandkvaliteten. Der kan end ikke spores en værdi der er 10 gange under den gældende grænseværdi for pesticidet og vi håber derfor at det kan være en glæde for vore forbrugere at få oplyst.

 20.10.2017

Jeg har I går varslet nogle afbrydelserne på hjemmesiden og forventede at det var afsluttet med det, men i dag opstod der ekstra behov da der var behov for nogle midlertidige omlægninger. Vi tilstræber dog at lave så korte afbrydelser som muligt.

Man kan kun planlægge og varsle arbejder hvis man kender arbejdets omfang og heraf estimere en tid og planlægge et tidspunkt.

 Vores ledninger ligger i offentligt område hvor man skal flytte hvis det viser sig nødvendigt "gæsteprincippet" og i dette tilfælde er det Faxe Forsyning der er i gang med at kloakere Dalby til separatkloakering.

Bestyrelsen beklager derfor meget de ulemper de giver for vore forbrugere.

 18.10.2017:

Midlertidig afbrydelse af vandforsyningen for Nøddevænget og evt. Dalbyvej pga. omlægning grundet kloakering af Dalby, hvor Faxe Forsyning udfører første etape med Dalbyvej og Månebakken i år. 

Undskyld ulejligheden - vi forventer kun afbrydelse i få timer.

 

17.09.2017:

Forsyningssvigt for alle forbrugere i dag da vores udpumpningsstyring gik ned kl. 16.

Det lykkedes dog at få driften tilbage ca. 15 minutter senere.

Undskyld til vores forbrugere for afbrydelsen, som var en teknisk fejl.

Fejlen er ikke udbedret endnu og vi håber den ikke gentager sig før vi har udskiftet den defekte komponent.

28.06.2017:

Vandværkets ønsker alle en god sommerferie med super godt vand i vandhanen uden afbrydelser. 

Hvis alligevel problemer kontakt vandværket på tlf. 20154748.

16.06.2017 kl. 17:

Vandværket har et brud på Østerskovvej, som betyder at der nu er lukket til nr 7,9 og 15.

Der forventes vand på igen kl. ca. 20.

15.06.2017:

Vandværket fik et brud i morges, som desværre har betydet manglende vand for mange forbrugere fra Dalby Å og ud mod sydøst og Fakse. Årsagen var en geologisk boring forud for kloaksepareringen i Dalby.

Vandværkets anvisning af ledningsplaceringen var desværre ca. 5 m forkert og kan ikke lægge skylden på operatøren. Pga flere problemer med aflukning af vandet ved skadestedet trak reparationen desværre noget ud til omkring godt 12 hvor alle igen havde vand.

Vandværket beklager derfor de ulemper det har betydet for vore forbrugere.

8.06.2017:

Husk at aflæse jeres vandmåler for at undgå overraskelser når året er gået. De første 300 m3 over normalt forbrug er jeres selvrisiko hvis lækagen skyldes et usynligt brud, men hvis det er et toilet der løber er der ingen mulighed for refusion uanset hvor meget der er løbet ud.

21.05.2017:

Vandværket mener ikke at have lækager på vores ledningsnet for øjeblikket, men modtager gerne henvendelser fra jer om en mulig lækage hvis I har set vand komme op til terræn eller I måske hører mistænkelig lyd fra en kloak i en tørvejrsperiode. Fortsat god sommer.

16.04.2017:

God påske til alle forbrugere som kan nyde noget af Danmarks bedste drikkevand til at supplere en god påskefrokost.

03.04.2017:

Referat fra vores generalforsamling 2017 er klar til læsning eller hent som PDF.

13.03.2017

Klaus har udført et fantastisk arbejde i bestyrelsen og for vandværket i 22 år og som driftspasser af vandværket i de sidste 6 år.

Klaus ønsker nu tid til andre ting og vandværket giver ham en stor tak og ønske om alt godt for fremtiden.

Al henvendelse om drift af vandværket rettes derfor til formanden Bjarne Dickow på mail formand@dalby-rodevandvaerk.dk eller tlf. 20154748.

Vi fik desværre ikke valgt et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Klaus og vi opfordrer derfor vore andelshavere til at overveje om de ikke eller kender nogen der vil deltage i vor bestyrelse.

Vi håber at der er nogen der vil bruge nogle timer om året for at vi kan bevare vort andelsvandværk som selvstændigt vandværk.

16.03.2017

Vi har nu haft eminder: Husk tirsdag og se evt. indlægget i Faxe.nu Se http://faxe.netavis.nu/lokalomraade/dalby/ 

Husk vor generalforsamling TIRSDAG 21. marts 2017 KL. 19.30  i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Mød op og hør status for JERES vandværk!

Hvis I kender nogen der ønsker at hjælpe os i bestyrelsen vil det være en stor hjælp hvis I kan sørge for at vedkommende møder op eller giver fuldmagt til jer. Vi skal bruge 1 og 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Derfor venligst bak op om vores fælles vandværk.

07.02.2017:

Se vores sidste udvidede vandprøve udtaget afgang vandværk. Stadig meget fin.

Se: http://www.dalby-rodevandvaerk.dk/vandkvaliteten-.html (evt. kopier adressen til din browser IE, Chrome ..)

14.11.2016:

Hjemmesiden har fornyet udseende og der er nu mulighed for at søge i siderne ved at skrive f.eks. kvalitet i feltet og tryk søg, hvorefter der fremkommer de sider som ordet indgår i. Tryk på det du ønsker nærmere info om. God søgning! 

Det er endvidere nu muligt at vælge sprog på de fleste sider, således at man kan læse teksten på russisk, engelsk eller anden ønsket sprog. Tryk for at vælge.

 

20.10.16: Glædelig information:

Vores store indsats for lækagesporing og reparation har nu båret frugt.

Vi har i sidste kvartal udpumpet 23% mindre vand end kvartalet før.

Det vurderes derfor at vores spild fra ledningsnettet til forbrugerne er under 2%.

 

Onsdag 7. september: Akut reparation: Der udføres reparation af brud ud for Karisevej 43 og der forventes lukket for vandet for forbrugere på Karisevej, Rødhøjvej og delvis Sneholmgårdsvej ca 2 timer fra omkring kl. 8.

 

Vandbrud i går 25.08.16: Vores vandledning blev gennemboret ved styret underboring i går ved Smedevej/Kæderupvej og en del uheldige omstændigheder gjorde at det tog alt for lang tid at få skaden repareret og få sat vand på igen for hele vores forsyningsområde nord omkring Turebyholm området. Østerskovvej blev også ramt indtil der blev aflukket for lækagen. Vandværket beklager meget de ulemper det har medført, især er jeg ked af de mange timer hvor besætninger af svin og køer ikke havde forsyning. Arbejdet der udføres er en del af arbejdet i forbindelse med etableringen af de nye vindmøller. Den pågældende entreprenør bliver nu fra vandværket side observeret da vi erfarer at de ikke er særlig faglige og ansvarsbevidste i deres arbejde. Jeg var ikke i stand til at besvare alle opkald og give information da jeg havde en konstant tlfstorm. Vandet var afbrudt fra ca. kl. 9.30 til 16.

 

"Normalregulativ for private vandforsyninger i Faxe Kommune" er trådt i kraft og gældende fra 1. august 2016.

 

Vi håber nu ikke at vi skal forstyrre jer mere med afbrydelser af vandforsyningen.

Vi ønsker derfor fortsat god sommer! 

mvh Bestyrelsen

I morgen 8. juli om formiddagen kan forventes lukning af kortere varighed (

I dag torsdag 7. juli, vil forekomme kortere afbrydelser af vandforsyningen i Høsten området da vi har arbejder ved Høsten Teglværksvej 2 og 61, der kræver afbrydelser af kortere varighed. Vi beklager de ulemper det kan medføre. 

Tirsdag 21. juni 2016: Der kan forekomme vandafbrydelser i mindre omfang i Dalby omkring Bækgårdsparken og Dalbygård samt omkring Dalbyvej da vi undersøger disse områder for lækager og derfor kan give korte afbrydelser (< 5 min).

14.06.2016: Vi er I gang med nogle ledningsarbejder, som desværre giver korte afbrydelser for den østlige del af Dalby og Druestrup. Ca. 1/2 time.

08. juni 2016: Vandværkets værste lækage er nu stoppet . Ved reparationen af hovedledningen Vordingborgvej ud for Babberupvej har medført at vandværkets største lækage er stoppet.

Det ser ud til at der er løbet godt 4 m3 vand ud i timen eller omkring 100 m3 i døgnet / 36.500 m3 om året .

Lækagen er ikke fundet tidligere pga. der ikke er kommet noget vand op, men det er løbet direkte i vejbrønden ved siden af. Det skønnes endvidere at denne lækage har varet i flere år.

TORSDAG MORGEN 9. JUNI: Stophane skal skiftes ved Kildebakkevej 2. Det forventes at give en mindre afbrydelse < 1/2 time med afbrydelse til Bækgårdsparken.

 

ONSDAG MORGEN den 8. juni udføres en reparation på Vordingborgvej ud for Babberupvej.

Det kan indebære at færdsel omkring stedet bliver forstyrret og kan evt. medføre spærring mod Babberupvej.

Reparationen forventes afsluttet om eftermiddagen. Forbrugerne er informeret og det tilstræbes kort eller ingen afbrydelse af vandforsyningen til området afhængig af bruddets tilstand.